logo
Published on KA SYSTEM (http://ka-system.pl)

Kontakt

KA System Sp. z o. o.
ul. Heleny Okrężna 4E, 33-100 Tarnów

www.ka-system.pl [1]

Jesteś naszym klientem lub jesteś zainteresowany programem?
Skontaktuj się z naszym biurem biuro@ka-system.pl [2]

Wszelkie uwagi dotyczące problemów technicznych związanych z programem prosimy kierować do naszego serwisu serwis@ka-system.pl [3]

Jeżeli chcesz nas poinformować o zmianach w taryfach, lub pomóc nam
w doprecyzowaniu mechanizmu kalkulacji składki pisz na adres kalkulacja@ka-system.pl [4].


Source URL:
http://ka-system.pl/?q=node/19