logo
Published on KA SYSTEM (http://ka-system.pl)

Szablony kalkulacji składki

Program pozwala na skalkulowanie i porównanie składek produktów komunikacyjnych wielu towarzystw, zarówno produktów na warunkach ogólnych jak i pakietów (ogólnodostępnych oraz na warunkach indywidualnych). Silnik kalkulacji jest mechanizmem bardzo uniwersalnym i pozwala na zaimplementowanie praktycznie każdego schematu kalkulacji składki.

Lista ogólnie dostępnych kalkulacji składki (taryfy komunikacyjne):

Szablony zawierają kalkulację dla ryzyk:


Source URL:
http://ka-system.pl/?q=node/226