Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury/Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU, Proama, TUZ, Warta.

W przygotowaniu nowa wersja kalkulacji i polisowania MTU oraz PROAMA (ProAgent+), kalkulacja i polisowanie UNIQA, kalkulacja PZU.
Planowane jest również wdrożenie serwisu kalkulacji i polisowania LINK4.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Nasz system oferuje Państwu coraz szerszą ofertę webservice'ów towarzystw ubezpieczeniowych. Serwisy te pozwalają na wykonanie kalkulacji składki on-line (na tych samych zasadach jak dotychczasowe wbudowane kalkulacje składki). Oprócz kalkulacji składki część serwisów pozwala na przekazanie do zatwierdzenia danych wniosku oraz wydruk polisy ubezpieczeniowej.

Wykaz obecnie zaimplementowanych serwisów z informacją o zakresie zastosowania oraz dostępnych produktach:

 • Allianz (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy)
 • Aviva WYCOFANY (kalkulacja składki)
 • Benefia WYCOFANY (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy), produkty:
  • MOTO INFOEKSPERT
  • PAKIET SERWIS
 • Compensa (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy)
 • Generali (kalkulacja składki)
 • Generali M+ (kalkulacja składki, wydruk polisy)
 • Gothaer (kalkulacja składki, wydruk polisy)
 • HDI (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy)
 • InterRisk (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy), produkty:
  • taryfa na warunkach ogólnych
  • pakiet E-MOTO
 • Liberty Direct WYCOFANY (kalkulacja składki, przejście do kalkulacji w portalu)
 • MTU (kalkulacja składki, wydruk polisy),
 • Proama (kalkulacja składki, przejście do kalkulacji w portalu z jednoczesnym logowaniem na konto agenta)
 • TUZ (kalkulacja składki, wydruk polisy), produkty:
  • taryfa na warunkach ogólnych
  • pakiet NASZA RODZINA
 • WARTA (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy)