Aktualności 5 lutego 2019, aktualizacja 6, 7, 10 luty 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.1) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu kalendarza (spotkania, zadania, przypomnienia),
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module podkładki agenta (dodanie rozliczenia zgód podmiotów),
 • optymalizacja modułu uprawnień agentów w towarzystwach,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK (błąd numeru wznawianej polisy),
 • poprawka w module dokumentów (błąd blokady pobranego obrazu),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (6 lutego 2019):

 • Poprawka błędu powiązania zgód do podkładek agenta.

Dodatki (7 lutego 2019):

 • Poprawka błędu krytycznego w module podkładek agentów.

Dodatki (10 lutego 2019):

 • dodanie rodzaju korekty "plus punkt" dla poziomów w szablonie prowizyjnym,
 • optymalizacja ładowania danych w funkcji edycji szablonów prowizyjnych dla agenta,
 • zmiany w mechanizmie synchronizacji podmiotów.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.