Aktualności 14 lutego 2019, aktualizacja 20, 27 lutego oraz 4, 7 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.2) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4.

Dodatki (20 lutego 2019):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4
  (między innymi dodanie zapisu kalkulacji na portalu, dodanie obsługi zniżek agentów),
 • zmiany i poprawki w module podkładki agenta (między innymi dodanie daty rozliczenia zgody podmiotu),
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany zasad konwersji metod płatności dla polis wystawionych on-line.

Dodatki (27 lutego 2019):

 • dodanie do wykazu agentów warunku braku uprawnień agenta w wybranej firmie oraz towarzystwie,
 • zmiany w mechanizmie tworzenia konta w module programu partnerskiego,
 • poprawka na wykazie danych podmiotów na kartotece polisy,
 • poprawka na formularzu podkładki.

Dodatki (4 marca 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (7 marca 2019):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.