Aktualności 19 września 2019, aktualizacja 2 i 30 pażdziernika oraz 5 listopada 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.11) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowego mechanizmu wysyłki raportów z wykazu uznań prowizyjnych (nowy formularz, weryfikacja wykazu odbiorców, blokowanie wysyłki dla wybranych odbiorców, możliwość szyfrowania wysyłanych plików, pełny log działań, eksport logu),
 • dodanie alternatywnego komponentu do przechwytywania video (istnieje możliwość wybrania domyślnego, wydajniejszego komponentu lub alternatywnego mniej wydajnego, który jednak działa na wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych),
 • dodanie blokady otwarcia nowej kalkulacji w przypadku braku weryfikacji licencji programu lub braku aktualizacji jego składników,
 • dodanie zabezpieczeń do obsługi protokołu skanowania TWAIN,
 • dodanie warunków filtrowania dotyczących druków dodatkowych operacji polis dla wykazów rozliczeniowych ,
 • dodanie pola nazwy działalności gospodarczej do podmiotu na kartotece kalkulacji,
 • poprawka weryfikacji usunięcia kartoteki kalkulacji,
 • poprawki na formularzu kalkulacji komunikacyjnej,
 • poprawka w obsłudze potwierdzenia zamknięcia programu,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WIENER,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki2 października 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module fakturowania (dodanie podmiotu do faktury, dodanie opcji podpięcia dokumentu do faktury),
 • aktualizacja modułu pobierania dokumentów z aplikacji mobilnej (dodanie obsługi plików prywatnych i publicznych, dodanie obsługi resetu hasła dla profili aplikacji),
 • naprawa błędu na kartotece podkładki agenta (sortowanie).

Dodatki (30 października 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA,
 • aktualizacja i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w mechanizmie pobierania danych z kamerki (dla nowej kartoteki pojazdu).

Dodatki (5 listopada 2019):

 • zmiany w metodach naliczających wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (zmiana stawki podatku dochodowego),
 • poprawka błędu występującego podczas zamykania kartoteki podmiotu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.