Aktualności 12 grudnia 2019, aktualizacja 13 grudnia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.12) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • dodanie przycisku otwierającego portal agencji w domyślnej przeglądarce internetowej,
  • dodanie, na formularzu logowania, informacji o zbliżającym się terminie zmiany hasła,
  • dodanie walidacji zmiany statusu operacji zatwierdzonej w podkładce agenta,
  • optymalizacja bazy danych (błąd występujący podczas propagacji zmian w słowniku towarzystw),
  • poprawki w funkcji zmieniającej status operacji podkładki agenta z poziomu menu kontekstowego,
  • poprawka zaznaczania grupy pozycji na drzewku formularza wyboru korespondencji seryjnej,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 grudnia 2019):

  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.