aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, Link4, MTU (Jupiter), Proama (ProAgent+), PZU, TUZ, UNIQA, Warta.

Serwisy zastąpione nowymi wersjami Allianz, Generali (Merkury), MTU, Proama (ProAgent).

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 2 kwietnia 2019, aktualizacja 8 kwietnia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.5) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu APK (analizy potrzeb klienta),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (8 kwietnia 2019):

 • udostępnienie nowej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiany w obsłudze serwisu synchronizacyjnego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 28 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.4) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module ustawień programu (wprowadzenie informacji o wersji ustawień, zmiany w dystrybucji ustawień do klientów synchronizacji),
 • poprawka w funkcji wydzielenia danych (plików dokumentów),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 19 marca 2019, aktualizacja 20 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.3) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi repozytoriów w serwerze dokumentów programu,
 • dodanie okna dialogowego z potwierdzeniem zamknięcia programu,
 • zmiany w silniku kalkulacji komunikacyjnej (zmiany w obsłudze uprawnień do wykonania kalkulacji, zapisu kalkulacji, pobrania oferty),
 • zmiany w silniku kalkulacji jednoproduktowych,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (10 lutego 2019):

 • zmiany w silniku kalkulacji (dodanie obsługi kodów rabatowych),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwer dokumentów KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 lutego 2019, aktualizacja 20, 27 lutego oraz 4, 7 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.2) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4.

Dodatki (20 lutego 2019):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4
  (między innymi dodanie zapisu kalkulacji na portalu, dodanie obsługi zniżek agentów),
 • zmiany i poprawki w module podkładki agenta (między innymi dodanie daty rozliczenia zgody podmiotu),
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany zasad konwersji metod płatności dla polis wystawionych on-line.

Dodatki (27 lutego 2019):

 • dodanie do wykazu agentów warunku braku uprawnień agenta w wybranej firmie oraz towarzystwie,
 • zmiany w mechanizmie tworzenia konta w module programu partnerskiego,
 • poprawka na wykazie danych podmiotów na kartotece polisy,
 • poprawka na formularzu podkładki.

Dodatki (4 marca 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (7 marca 2019):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość