aktualności

Aktualności 12 marca 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.15) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wydanie nowego serwisu wysyłania/odbierania sms'ów SMS PLANET,
 • aktualizacja serwisu wysyłania/odbierania sms'ów SMS API (zmiany sposobu autoryzacji użytkownika API),
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw Compensa,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw InterRisk,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw Link4,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw TUZ,
 • zmiana w zakresie wprowadzania danych dzieci na formularzu danych wstępnych kalkulacji,
 • zmiany i poprawki w module kalendarza (korespondencja seryjna, predefiniowane zdarzenia systemowe),
 • zmiana zachowania kontrolki wyszukiwania podmiotu na podstawie identyfikatora,
 • poprawka wydruku wniosku o zwrot składki,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • poprawa błędu krytycznego dotyczącego edycji rozkładu ratalnego ryzyka na kartotece polisy,
 • poprawka błędu wykazu szablonów korespondencji seryjnej w ramach generatora korespondencji seryjnej do wykonania,
 • poprawka błędu funkcji doładowania konta SMS API,
 • poprawka błędu ustawień konta SMS PLANET,
 • poprawka błędu związanego z wystawieniem polisy w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 3 lutego 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.14) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wydanie nowego serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+),
 • wydanie nowego serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • dodanie kolumn danych kartoteki agenta do wykazu rozliczeniowego operacji oraz wykazu rozliczeniowego według ryzyk,
 • zmiany w silniku kalkulacji (m.in. wprowadzenie etapu symulacji składki),
 • zmiany w zakresie wydruku zgody podmiotu (RODO) oraz ankiety potrzeb klienta (APK), dodanie ustawienia określającego czy wydruk drukowany bez podglądu,
 • poprawka błędu uniemożliwiającego uruchomienie programu,
 • poprawka zachowania okna postępu kalkulacji on-line,
 • usunięcie obsługi poprzedniej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (Jupiter),
 • usunięcie obsługi poprzedniej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • optymalizacja silnika kalkulacji on-line.

Dodatki:

 • optymalizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki:

 • dodanie obsługi rodzaju dokumentu "nota księgowa" w module fakturowania,
 • dodanie nowego rodzaju kolumny wykazów (memo),
 • optymalizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 15 stycznia 2020, aktualizacja 16 stycznia 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.13) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • dodanie mechanizmu wycofania zgody,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (16 stycznia 2020):

 • poprawki na formularzu zgody podmiotu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 12 grudnia 2019, aktualizacja 13 grudnia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.12) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • dodanie przycisku otwierającego portal agencji w domyślnej przeglądarce internetowej,
 • dodanie, na formularzu logowania, informacji o zbliżającym się terminie zmiany hasła,
 • dodanie walidacji zmiany statusu operacji zatwierdzonej w podkładce agenta,
 • optymalizacja bazy danych (błąd występujący podczas propagacji zmian w słowniku towarzystw),
 • poprawki w funkcji zmieniającej status operacji podkładki agenta z poziomu menu kontekstowego,
 • poprawka zaznaczania grupy pozycji na drzewku formularza wyboru korespondencji seryjnej,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 grudnia 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 19 września 2019, aktualizacja 2 i 30 pażdziernika oraz 5 listopada 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.11) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowego mechanizmu wysyłki raportów z wykazu uznań prowizyjnych (nowy formularz, weryfikacja wykazu odbiorców, blokowanie wysyłki dla wybranych odbiorców, możliwość szyfrowania wysyłanych plików, pełny log działań, eksport logu),
 • dodanie alternatywnego komponentu do przechwytywania video (istnieje możliwość wybrania domyślnego, wydajniejszego komponentu lub alternatywnego mniej wydajnego, który jednak działa na wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych),
 • dodanie blokady otwarcia nowej kalkulacji w przypadku braku weryfikacji licencji programu lub braku aktualizacji jego składników,
 • dodanie zabezpieczeń do obsługi protokołu skanowania TWAIN,
 • dodanie warunków filtrowania dotyczących druków dodatkowych operacji polis dla wykazów rozliczeniowych ,
 • dodanie pola nazwy działalności gospodarczej do podmiotu na kartotece kalkulacji,
 • poprawka weryfikacji usunięcia kartoteki kalkulacji,
 • poprawki na formularzu kalkulacji komunikacyjnej,
 • poprawka w obsłudze potwierdzenia zamknięcia programu,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WIENER,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki2 października 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module fakturowania (dodanie podmiotu do faktury, dodanie opcji podpięcia dokumentu do faktury),
 • aktualizacja modułu pobierania dokumentów z aplikacji mobilnej (dodanie obsługi plików prywatnych i publicznych, dodanie obsługi resetu hasła dla profili aplikacji),
 • naprawa błędu na kartotece podkładki agenta (sortowanie).

Dodatki (30 października 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA,
 • aktualizacja i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w mechanizmie pobierania danych z kamerki (dla nowej kartoteki pojazdu).

Dodatki (5 listopada 2019):

 • zmiany w metodach naliczających wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (zmiana stawki podatku dochodowego),
 • poprawka błędu występującego podczas zamykania kartoteki podmiotu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość