aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury/Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU, Proama, TUZ, Warta.

W przygotowaniu polisowanie Allianz, nowa wersja kalkulacji i polisowania MTU.
Planowane jest również wdrożenie serwisu kalkulacji i polisowania UNIQA.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 13 marca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.254) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi serwisu kredytowania składki NewAge,
 • dodanie warunkowego pomijania polis obcych w analizie statement'u prowizyjnego,
 • dodanie (warunkowe) daty sprzedaży na wydruku faktury/faktury kasowej/rachunku,
 • zmiany w obsłudze metody płatności modułu wniosku/polisowania,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 lutego 2018, aktualizacja 23 lutego 2018, 5 marca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.253) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowych opcji w module ustawień reguł wyszukiwania polis (statement prowizyjny, przepływy finansowe),
 • dodanie nowych funkcji dla wykazu operacji statement'u prowizyjnego,
 • dodanie ustawień dla modułu dziennika poczty,
 • optymalizacja i automatyzacja procesu rejestracji w programie partnerskim dla klientów,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawki w module kalkulacji,
 • poprawki na wykazie agentów,
 • poprawki na formularzach wykazów (dot.: funkcji formularza oraz modułu filtrowania),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 lutego 2018):

 • dodanie kolumn oraz warunków dotyczących rozkładu ratalnego na wykazie polis,
 • zmiany w kreatorze konta programu partnerskiego,
 • zmiany w obsłudze kodów pocztowych (usunięcie podpowiedzi poczty, usunięcie sortowania miejscowości),
 • poprawki na formularzu oferty modułu kalkulacji,
 • poprawka w obsłudze serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (5 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 20 grudnia 2017, aktualizacja 28, 29 grudnia 2017, 4, 5, 19, 30 stycznia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.252) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • dodanie formularza z informacjami o szablonie kalkulacji (dostępny z formularza kalkulacji szczegółowej),
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • zmiany w prezentacji wyników kalkulacji na wykazie ofert,
 • zmiany i poprawki w module statementów prowizyjnych,
 • poprawki w module łączenia towarzystw,
 • poprawki w obsłudze pól danych wstępnych formularza kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (28 grudnia 2017):

 • wprowadzenie obsługi serwisu kodów pocztowych WASKO.

Dodatki (29 grudnia 2017):

 • optymalizacja obsługi słowników pojazdów,
 • poprawki w silniku kalkulacji.

Dodatki (4 stycznia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawki w silniku kalkulacji i wniosku.

Dodatki (5 stycznia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.

Dodatki (19 stycznia 2018):

 • dodanie narzędzia ręcznego nadawania numeru faktury w przypadku stosowania autonumeracji,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.
 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.

Dodatki (30 stycznia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość