aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury/Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU, Proama, TUZ, Warta.

W przygotowaniu polisowanie Gothaer, polisowanie Allianz, nowa wersja kalkulacji i polisowania MTU.
Planowane jest również wdrożenie serwisu kalkulacji i polisowania UNIQA.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 21 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.250) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie dekodowania kodu AZTEC dowodu rejestracyjnego z pliku obrazu lub pliku pdf,
 • dodanie formularza pełnej edycji kalkulacji produktu (dostępny z poziomu wykazu ofert, formularz pamięta swój ostatni rozmiar i położenie na pulpicie),
 • dodanie wydruku ofert kalkulacji,
 • zmiany w wyglądzie wykazu ofert kalkulacji,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany i poprawki w algorytmach wyszukiwania pojazdu w słowniku Info-Ekspert na podstawie danych z kartoteki pojazdu w bazie,
 • zmiany na formularzu statement'u prowizyjnego,
 • poprawka na formularzu dodawania nowych plików dokumentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 10 listopada 2017, aktualizacja 13, 14, 15, 16 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.249) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • dodanie danych teleadresowych do danych podmiotu w module korespondencji seryjnej,
 • dodanie możliwości dopisania nowych pozycji do wystawionej faktury zakupowej w module fakturowania programu partnerskiego (w przypadku tego samego nabywcy i tego samego dnia wystawienia),
 • rozszerzenie zakresu testu danych podmiotu będącego osobą fizyczną w ramach formularza kalkulacji (2017) o test poprawności dla pól nazwiska i imienia,
 • zmiany w module programu partnerskiego dla klientów,
 • poprawka w module korespondencji seryjnej dla wykazów akwizycji wznowień i akwizycji rat,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 listopada 2017):

 • poprawki na formularzu kalkulacji (2017),
 • poprawki na formularzu kartoteki agenta.

Dodatki (14 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawka w funkcji tworzącej polisę na podstawie kalkulacji (2017).

Dodatki (15 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w funkcji tworzącej polisę na podstawie kalkulacji (2017).

Dodatki (16 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • zmiany na formularzu zgłaszania błędów kalkulacji,
 • zmiany i poprawki na formularzu kalkulacji (2017),
 • usunięcie możliwości otwarcia nowej kalkulacji w poprzedniej wersji modułu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • zmiany na formularzu kalkulacji (2017).

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 31 października 2017, aktualizacja 3 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.248) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie kreatora konta programu partnerskiego podmiotu,
 • dodanie zakładki informacji o koncie programu partnerskiego w kartotece podmiotu,
 • dodanie możliwości wklejenia danych ze schowka na formularzu zakresu danych do filtrowania dla warunków z operatorem równy/różny w zakresie,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w module korespondencji seryjnej polegające na weryfikacji zgody podmiotu na przesyłanie informacji,
 • zmiany i poprawki w silniku kalkulacji składki oraz na formularzu kalkulacji składki (2017),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (31 października 2017):

 • poprawka w module filtrowania.

Dodatki (3 listopada 2017):

 • optymalizacja wywołań serwisów kalkulacji towarzystw,
 • rozszerzenie funkcjonalności modułu programu partnerskiego podmiotu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość