aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali, Gothaer, HDI, InterRisk, MTU, Proama, Warta.
W przygotowaniu TUZ, nowe Generali.
Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 8 sierpnia 2017, aktualizacja 11, 14, 21 sierpnia 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.245) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w module plików dokumentów w ramach serwera wewnętrznego i zewnętrznego (reorganizacja struktury dyskowej, w której przechowywane są pliki)
 • dodanie możliwości utworzenia nowej kalkulacji (tylko 2017) na podstawie kalkulacji wybranej na formularzu wykazu kalkulacji,
 • dodanie możliwości wybrania druku dodatkowego towarzystwa nadrzędnego/podrzędnego na formularzu wniosku (dotyczy łączenia towarzystw),
 • zmiany na formularzu kalkulacji,
  • dodanie możliwości przejścia do uzupełnienia danych wniosku oraz wydruku polisy w nowej kalkulacji (2017),
  • dodanie kodu PKD dla podmiotów będących osobami prawnymi,
  • zmiany w obsłudze danych dotyczących historii ubezpieczenia dla ryzyk,
  • zmiany w wyglądzie parametrów grup ryzyk oferty na formularzu kalkulacji,
 • poprawka obsługi korespondencji seryjnej dla pozycji statement'ów prowizyjnych,
 • poprawka w funkcji wydzielenia danych synchronizacyjnych (dodanie brakujących zakresów danych, optymalizacja wydzielenia plików dokumentów),
 • poprawka w funkcji kopiowania danych pomiędzy bazami,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (11 sierpnia 2017):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • optymalizacja zarządzania danymi autoryzacyjnymi serwisów on-line kalkulacji i polisowania,
 • poprawki działania formularza danych podmiotów modułu kalkulacji jednoproduktowych.

Dodatki (14 sierpnia 2017):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (21 sierpnia 2017):

 • poprawka w module wniosku i wydruku polisy,
 • poprawka wydzielenia danych do pliku w module synchronizacji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line,
 • serwis plików dokumentów.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 11 lipca 2017 (aktualizacja 19, 25 lipca 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.244) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie możliwości globalnej zmiany parametrów kalkulacji dla widoku listy ofert kalkulacji,
 • zmiany i optymalizacja procesów kalkulacji,
 • zmiany w zakresie formularzy kreatora kalkulacji jednoproduktowej,
 • poprawki w ramach kreatora operacji sprzedaży,
 • poprawka w zakresie wydruku faktury,
 • poprawki w module blokady edycji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (19 lipca 2017):

 • dodanie wykazu operacji przepływów finansowych w module rozliczeń,
 • dodanie generowania kodów paskowych dla wydruków przelewów na podstawie numeru konta i kwoty do zapłaty w module wniosku/wydruku,
 • dodanie przycisków funkcji serwisów na wykazach ofert formularza kalkulacji (2017),
 • poprawa obsługi korekt dotyczących peselu oraz karty klienta na formularzu kalkulacji (2017),
 • poprawa generowania kartotek polis w ramach modułu kalkulacji jednoproduktowych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 lipca 2017):

 • dodanie funkcji dla danych w module korespondencji: DUŻE LITERY, małe litery, Znak,
 • dodanie do wykazu polis danych podmiotu o roli ubezpieczonego,
 • dodanie możliwości określenia agenta dla pozycji statement'u w przypadku braku powiązanej polisy,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 8 czerwca 2017 (aktualizacja 14, 21 czerwca 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.243) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie edycji ustawień dla formularza kalkulacji (2017); edycja loginów do serwisów towarzystw, możliwość zgłaszania raportów błędów nowej kalkulacji,
 • dodanie możliwości wskazania wybranej oferty na kartotece nowej kalkulacji,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • rozszerzenie zakresu danych wykazów; agentów, faktur,
 • optymalizacja zapisu danych przepływów finansowych, podkładek agentów,
 • poprawka w module importu wpłat przelewowych (poprawiona/rozszerzona analiza przypisania rat),
 • zmiany w kreatorze kalkulacji jednoproduktowej w zakresie wprowadzania danych pojazdu,
 • poprawka błędu krytycznego związanego z wymianą danych w postaci daty w ramach synchronizacji danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (14 czerwca 2017):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • dodanie opcji tworzenia nowej kartoteki zgłoszenia w module zgłoszeń agentów na podstawie bieżącej kartoteki; "Zapisz i nowa według bież.",
 • dodanie możliwość wskazania towarzystwa dla importu wpłat przelewowych,
 • zmiany i poprawki na formularzu nowej kalkulacji składki,
 • zmiany w module blokady edycji danych, między innymi dodanie blokad do kreatora operacji,
 • zmiany na formularzach kartoteki przedmiotu,
 • poprawka w module aktualizacji słowników towarzystw,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (21 czerwca 2017):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • zmiany w obsłudze serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • optymalizacja procesów w module statement'u prowizyjnego,
 • zmiany w module kalkulacji jednoproduktowych (zmiany w wyglądzie formularzy, zakresie danych wstępnych).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość