aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury/Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU, Proama, TUZ, Warta.

W przygotowaniu polisowanie Allianz, nowa wersja kalkulacji i polisowania MTU.
Planowane jest również wdrożenie serwisu kalkulacji i polisowania UNIQA.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 20 grudnia 2017, aktualizacja 28, 29 grudnia 2017, 4, 5 stycznia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.252) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • dodanie formularza z informacjami o szablonie kalkulacji (dostępny z formularza kalkulacji szczegółowej),
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • zmiany w prezentacji wyników kalkulacji na wykazie ofert,
 • zmiany i poprawki w module statementów prowizyjnych,
 • poprawki w module łączenia towarzystw,
 • poprawki w obsłudze pól danych wstępnych formularza kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (28 grudnia 2017):

 • wprowadzenie obsługi serwisu kodów pocztowych WASKO.

Dodatki (29 grudnia 2017):

 • optymalizacja obsługi słowników pojazdów,
 • poprawki w silniku kalkulacji.

Dodatki (4 stycznia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawki w silniku kalkulacji i wniosku.

Dodatki (5 stycznia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 28 listopada 2017, aktualizacja 30 listopada, 5 (6, 7) grudnia 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.251) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie opcji kalkulacji wznowienia na podstawie kartoteki polisy,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • poprawki w funkcji na formularzu przepływu finansowego,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (30 listopada 2017):

 • dodanie opcji filtrowania wykazu szablonów na formularzu wyboru szablonów do utworzenia korespondencji seryjnej,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ (dodanie automatycznego zamykana sesji),
 • zmiany w funkcji kalkulacji wznowienia z kartoteki polisy (m.in. możliwość zmiany i zapisu filtrowania polis do kalkulacji wznowienia),
 • poprawka w wydruku ofert kalkulacji składki,
 • poprawka wyświetlania danych formularza kalkulacji.

Dodatki (5 grudnia 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GENERALI,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w funkcji podpowiedzi danych podmiotów z bazy po odczycie kodu 2D AZTEC dowodu rejestracyjnego (usunięcie wyszukiwania według nazwy/nazwiska i imienia podmiotu),
 • zmiany w module aktualizacji programu (wyłączenie możliwości uruchomienia aktualizacji z paska powiadomień, usunięcie aktualizacji szablonów wydruków polis zastąpionych przez szablony wniosków i polisowania),
 • aktualizacja wyglądu formularzy modułu współdzielenia szablonów wykazów i korespondencji seryjnej oraz formularza aktywacji stanowiska programu,
 • poprawka na formularzu kartoteki polisy udostępniająca możliwość zmiany daty zatwierdzenia polisy w przypadku kartoteki utworzonej w module wniosku i polisowania za pomocą serwisu kalkulacji i polisowania on-line,
 • szereg innych optymalizacji i poprawek.

Dodatki (6 grudnia 2017):

 • dodanie przycisku czytaj z dowodu na danych podmiotu formularza kalkulacji,
 • poprawka obsługi przycisku zatwierdzania polisy.

Dodatki (7 grudnia 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka obsługi płatności ratalnych w silniku kalkulacji (dotyczy kalkulacji on-line).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 listopada 2017, aktualizacja 23, 27 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.250) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie dekodowania kodu AZTEC dowodu rejestracyjnego z pliku obrazu lub pliku pdf,
 • dodanie formularza pełnej edycji kalkulacji produktu (dostępny z poziomu wykazu ofert, formularz pamięta swój ostatni rozmiar i położenie na pulpicie),
 • dodanie wydruku ofert kalkulacji,
 • zmiany w wyglądzie wykazu ofert kalkulacji,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany i poprawki w algorytmach wyszukiwania pojazdu w słowniku Info-Ekspert na podstawie danych z kartoteki pojazdu w bazie,
 • zmiany na formularzu statement'u prowizyjnego,
 • poprawka na formularzu dodawania nowych plików dokumentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 listopada 2017):

 • rozszerzenie zakresu testu danych do kalkulacji składki,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany i poprawki na formularzu danych uzupełniających oraz formularzu wykazu ofert kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 listopada 2017):

 • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
 • poprawa dotycząca opisu kartoteki kalkulacji w menu bocznym modułów,
 • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU.

Dodatki (27 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • optymalizacja funkcji na formularzu przepływu finansowego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość