Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Kartoteka i wykaz agentów

W ramach kartoteki agentów zgromadzisz i podejrzysz wszystkie dane potrzebne do sprawnego zarządzania agentami. Zgromadź podstawowe dane agenta:

 • identyfikacyjne,
 • osobowe/firmowe,
 • adresowe,
 • teleadresowe.
Dodaj do kartoteki informacje o danych związanych z:
 • umową,
 • rozliczeniem,
 • fakturowaniem,
 • analizą.
Ustal opiekuna lub koordynatora, zbuduj strukturę. Powiąż z kartoteką dokumenty. Korzystaj z pełnej funkcjonalności naszego systemu wykazów również w zakresie kartotek agenta. Na podstawie wykazu twórz:
 • korespondencję seryjną,
 • przygotowuj wiadomości wewnętrznego systemu komunikacji.
Wykorzystaj szybką edycję szablonów prowizyjnych wybranego agenta.

Zarządzanie zgłoszeniami agentów

Dzięki modułowi zgłoszeń zapanujesz nad uprawnieniami agentów w towarzystwach. Utwórz między innymi następujące rodzaje dokumentów:

 • zgłoszenie do towarzystwa
 • potwierdzenie rejestracji
 • odrzucenie rejestracji
 • wyrejestrowanie
 • potwierdzenie egzaminu.
Wydrukuj dokument zgłoszenia. Moduł rejestracji przeniesie informacje na kartotekę agenta. Importuj zgłoszenia, na przykład potwierdzenie rejestracji z numerem uprawnień, wykorzystując predefiniowany format csv.

Wykaz uprawnień agentów

Dedykowany wykaz uprawnień agentów da Ci możliwość przeglądu wszystkich lub wybranych przez Ciebie uprawnień. Przygotuj filtr według danych agentów lub uprawnień.

Zacznij korzystać z KA System już teraz!

W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.

Dołącz do najlepszych

Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych

loader