Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Regulamin

Regulamin strony

Data wejścia w życie: 01-12-2019

Niniejszy regulamin określa zbiór zasad i informacji dla użytkowników korzystających z serwisu umieszczonego pod adresem www.ka-system.pl prowadzonego przez KA System Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 4E, 33-100 Tarnów. który jest jej właścicielem.

 

Zasady

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu strony, polityki prywatności jak i pozostałych informacji prawnych umieszczonych na stronie. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o opuszczenie i niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Wszelkie informacje dotyczące produktów, usług na stronie, zawarte są w języku polskim i dotyczą terytorium Polski.

 

Prawa

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, i innych materiałów zawartych na stronie stanowią własność spółki KA System lub jej kontrahentów i są objęte zezwoleniem na ich wykorzystanie.
Użytkownik strony nie może bez pisemnej zgody spółki KA System wykorzystywać, modyfikować i kopiować treści umieszczonych na stronie.

 

Treść

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści, mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce KA System, jej produktach i oferowanych usługach.
Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt.

 

Linki

Niniejsza strona może zawierać linki (przekierowania) do innych stron internetowych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka KA Sytem ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami i ich treściami.

 

Ochrona

Dane osobowe udostępniane spółce KA System za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych jak i polityki prywatności.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią polityki prywatności i został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez operatora , o zasadach przetwarzania danych, podstawie prawnej, celu oraz o przysługujących mu prawach, w tym w szczególności o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z RODO.

 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej strony internetowej,
prosimy o kontakt pod adresem:  biuro@ka-system.pl
Mogą Państwo skontaktować się z nami również drogą listowną na następujący adres:

KA System Sp. z o. o.
ul. Okrężna 4E, 33-100 Tarnów

 

 loader