Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 30 maja 2022

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja programu (4.34), zawierająca następujące zmiany:

 • wydanie NOWEGO serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Hestia/MTU/You Can Drive
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PZU
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI (Direct API)
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Wiener
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ
 • dodanie NOWEGO modułu importu danych polis przekazywanych przez towarzystwa
 • zmiany w module kalendarza:
  • dodanie panelu bocznego głównego okna programu
  • dodanie obsługi przypomnień zdarzeń i zadań
  • rozszerzenie filtrów okna zdarzeń (filtr według rodzaju powiązanej kartoteki)
  • szybki formularz dodania zdarzeń lub zadań z poziomu wykazów i kartotek (polisa, podmiot)
  • dodanie utworzenia zdarzenia dla kartoteki APK (opcja w przyszłości)
 • zmiany w zakresie danych kartoteki pojazdu oraz danych pojazdu kartoteki kalkulacji:
  • usunięcie pola URP (uniwersalny rodzaj pojazdu)
  • dodanie pola rodzaju pojazdu według dowodu rejestracyjnego
  • dodanie pola podrodzaju pojazdu według dowodu rejestracyjnego
  • dodanie pola przeznaczenia pojazdu według dowodu rejestracyjnego
  • dodanie nowych rodzajów wykorzystania pojazdu
 • dodanie możliwości określenie kodu PKD dla danych podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na kartotece kalkulacji
 • poprawka do błędu parowania operatora z aplikacją mobilną KA Mobile
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.loader