Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 2015

Historia wersji programu

Aktualności 27 października 2015 (aktualizacja 5 listopada 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.227) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie do kreatora operacji opcji prolongaty polisy (zmiana okresu ubezpieczenia oraz przypisu i rat ryzyk), dodanie masowego kreatora prolongaty polisy na wykazie polis (funkcja...

Zobacz więcej

Aktualności 1 października 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.226) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie możliwości synchronizowania danych kartotek agentów w ramach synchronizacji do wybranych licencji (koordynatorów), dodanie możliwości edycji kartoteki agenta przez...

Zobacz więcej

Aktualności 21 września 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.225) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie możliwości określania opcji koordynatora w module zarządzania licencjami centrali, zmiany w module agenta (rozszerzenie zakresu danych w kartotece agenta, zmiany w wyglądzie...

Zobacz więcej

Aktualności 20 sierpnia 2015 (aktualizacja 21 sierpnia, 1 września 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.224) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: zmiany w silniku kalkulacji składki (dodanie nowych rodzajów korekt), aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu, inne drobne zmiany i poprawki. Dodatki (21 sierpnia...

Zobacz więcej

Aktualności 4 sierpnia 2015 (aktualności 12, 14, 18 sierpnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.223) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Compensa, dodanie ustawień dla mechanizmu kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (ustawienia...

Zobacz więcej
loader