Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 17 czerwca 2019, aktualizacja 18, 26 czerwca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.7) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
 • dodanie menu kontekstowego dla wykazów operacji, zgód podmiotu oraz analiz potrzeb klienta w ramach kartoteki podkładki agenta,
 • dodanie obsługi korespondencji seryjnej dla wykazów operacji, zgód podmiotu oraz analiz potrzeb klienta w ramach kartoteki podkładki agenta,
 • dodanie możliwości powiązania komunikatu do pozycji zgody podmiotu,
 • dodanie obsługi opcji ADF oraz DUPLEX protokołu TWAIN,
 • dodanie możliwości zapisu skanowanego obrazu do formatów PNG, TIFF,
 • rozszerzenie warunków filtrowania wykazu zgód podmiotów,
 • rozszerzenie funkcji zarządzania zgodami podmiotów (dostępne tylko central sieci),
 • nowy wygląd formularza podkładki agenta,
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • poprawka błędu krytycznego dotyczącego wycieku pamięci podczas skanowania za pomocą protokołu TWAIN,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (18 czerwca 2019):
 • ustawienia globalne wykazów zostały rozszerzone na podwykazy,
 • poprawka w module podkładki agenta.
Dodatki (26 czerwca 2019):
 • zmiany i poprawki w ramach kartoteki podkładki agenta.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.loader