Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 19 września 2019, aktualizacja 2 i 30 pażdziernika oraz 5 listopada 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.11) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
 • dodanie nowego mechanizmu wysyłki raportów z wykazu uznań prowizyjnych (nowy formularz, weryfikacja wykazu odbiorców, blokowanie wysyłki dla wybranych odbiorców, możliwość szyfrowania wysyłanych plików, pełny log działań, eksport logu),
 • dodanie alternatywnego komponentu do przechwytywania video (istnieje możliwość wybrania domyślnego, wydajniejszego komponentu lub alternatywnego mniej wydajnego, który jednak działa na wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych),
 • dodanie blokady otwarcia nowej kalkulacji w przypadku braku weryfikacji licencji programu lub braku aktualizacji jego składników,
 • dodanie zabezpieczeń do obsługi protokołu skanowania TWAIN,
 • dodanie warunków filtrowania dotyczących druków dodatkowych operacji polis dla wykazów rozliczeniowych ,
 • dodanie pola nazwy działalności gospodarczej do podmiotu na kartotece kalkulacji,
 • poprawka weryfikacji usunięcia kartoteki kalkulacji,
 • poprawki na formularzu kalkulacji komunikacyjnej,
 • poprawka w obsłudze potwierdzenia zamknięcia programu,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WIENER,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki2 października 2019):
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module fakturowania (dodanie podmiotu do faktury, dodanie opcji podpięcia dokumentu do faktury),
 • aktualizacja modułu pobierania dokumentów z aplikacji mobilnej (dodanie obsługi plików prywatnych i publicznych, dodanie obsługi resetu hasła dla profili aplikacji),
 • naprawa błędu na kartotece podkładki agenta (sortowanie).
Dodatki (30 października 2019):
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA,
 • aktualizacja i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w mechanizmie pobierania danych z kamerki (dla nowej kartoteki pojazdu).
Dodatki (5 listopada 2019):
 • zmiany w metodach naliczających wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (zmiana stawki podatku dochodowego),
 • poprawka błędu występującego podczas zamykania kartoteki podmiotu.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.loader