Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 2012

Historia wersji programu

Aktualności 1 marca 2012

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.163) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: zmiany w module zgłoszeń agentów w towarzystwach, dodanie nowego rodzaju dokumentu w module fakturowania, poprawka wyświetlania listy agentów na formularzu przekazania...

Zobacz więcej

Aktualności 16 lutego 2012

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.162) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie obsługi indeksacji składki w silniku kalkulacji składki, dodanie pola określającego wznowienie ryzyka w danych wejściowych kalkulacji (dotyczy OC i AC), dodanie pola...

Zobacz więcej

Aktualności 2 lutego 2012

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.161) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie dodatkowego opisu przedmiotu ubezpieczenia dla ryzyk grup 08 i 09 na formularzu polisy, poprawa błędu związanego z odświeżaniem listy produktów po zmianie serii druku na...

Zobacz więcej

Aktualności 20 stycznia 2012

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.160) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: zmiany w słownikach towarzystw (dodanie opcji zaokrąglenia składek rozkładów ratalnych). Dodatki (20 stycznia 2012): poprawka błędu występującego podczas pobierania słowników...

Zobacz więcej

Aktualności 5 stycznia 2012

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.159) wersja programu, zawierająca następujące zmiany: dodanie do danych wejściowych kalkulacji formularza edycji danych innego podmiotu będącego ubezpieczającym, szereg innych drobnych zmian i poprawek. Dodatki (12 stycznia...

Zobacz więcej
loader